Pro POPULO spoločnosť s ručením obmedzeným

Modul slúži na podporu pripojenia sa na sieť WiFi.